Voor een fictieve locatie hebben we een opzet gemaakt voor het realiseren van 14 zorgwoningen voor jongeren met autisme, in opdracht van de stichting WiFinn (in oprichting).

Doel van de stichting is om een (t)huis te realiseren voor 14  normaal begaafde jongeren/ jong volwassenen binnen het Autisme Spectrum Syndroom.

opdrachtgever:

stichting WiFinn (in oprichting)

studie:

2017